Pop-up

Ze względu na podziały na bryty, projekt prosimy przygotowywać unikając umieszczania liter, logotypów, zdjęć np. twarzy w miejscach przecięć. Ułatwi to pasowanie i późniejszy montaż.

Plik należy przygotować jako jedną grafikę, bez spadów i podziałów.
Podziału na kolejne panele dokonujemy w fazie przygotowania do druku.

Plik: tiff, cmyk, 150 dpi, 1:1, przy zapisie ze względu na duży rozmiar pliku można użyć kompresji LZW lub spakować plik Rarem/Zipem.

Ścianki sprężynowe

Ze względu na podziały na bryty, projekt prosimy przygotowywać unikając umieszczania liter, logotypów, zdjęć np. twarzy w miejscach przecięć. Ułatwi to pasowanie i późniejszy montaż.

Plik należy przygotować jako jedną grafikę, bez spadów i podziałów.
Podziału na kolejne panele dokonujemy w fazie przygotowania do druku.

Plik: tiff, cmyk, 150 dpi, 1:1, przy zapisie ze względu na duży rozmiar pliku można użyć kompresji LZW lub spakować plik Rarem/Zipem.

Istnieje możliwość powiększenia lub zmniejszenia ścianki, odejmuje się lub dodaje jeden (lub więcej) środkowy panel o szerokości 70cm dla łukowych i 75cm dla ścianek prostych.

Ścianki magnetyczne

Łukowe: panele frontowe i boczne 67,3cm, wys 225cm, tylne panele opcja 80,7cm.

Proste: panele boczne- zawinięte 67,3cm, środkowe 73,3cm, tylne panele opcja 73,3cm.

Ścianka łukowa 3x3

Składa się z 2 zawiniętych do tyłu skrajnych paneli o szerokości 67 cm oraz 3 środkowych o szerokości 70 cm.

Rozmiar całej grafiki: 344 cm w podstawie, wysokość 230 cm.

Widoczna od frontu grafika ma format 244x230cm.

Ścianka prosta 3x3

Składa się z 2 zawiniętych do tyłu skrajnych paneli o szerokości 67 cm oraz 3 środkowych o szerokości środkowe 75cm.

Wymiar grafiki 359cm, wysokość 230 cm.

Widoczna od frontu grafika ma format ok 275x230cm.